Wzmianki prawne

Własność i zarządzanie
Strona internetowa Cellublue jest redagowana przez spółkę KYRENA SARL, która jest właścicielem marki. KYRENA to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem wpłaconym w całości w wysokości 10 000 euro z siedzibą w Paryżu 75001 we Francji przy 231, rue Saint Honoré. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej spółki Kyrena.
Administrowanie
Strona internetowa Cellublue jest administrowana przez spółkę ILIONA EURL z kapitałem 20 000 euro z siedzibą w Paryżu 75001 we Francji przy 231, rue Saint Honoré. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej spółki Illiona.
Przetwarzanie danych
Administratorem danych osobowych jest KYRENA SARL z siedzibą w Paryżu 75001 przy 231, rue Saint Honoré. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) mają Państwo prawo do dostępu, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do odwołania udzielonej zgody, do otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z przysługującemu Państwu prawa, prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego lub zaadresować do nas pismo na adres siedziby głównej spółki: KYRENA SARL, 231, rue Saint Honoré, Paryż 75001.
Własność intelektualna
Strona internetowa www.cellublue.com jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się jej reprodukowania, w swojej formie lub treści, w części lub w całości, bez pisemnej zgody spółki KYRENA SARL.