Ogólne warunki umowy sprzedaży

Artykuł 1: Postanowienia ogólne oraz definicje

Spisane poniżej Ogólne warunki umowy sprzedaży, zwane dalej „Warunkami” dotyczą wszelkich zamówień otrzymanych przez KYRENA / CELLUBLUE i obowiązują od momentu złożenia zamówienia. Poniższe „Warunki” mogą być modyfikowane w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Określeniem:

„Kupującego” definiuje się osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem strony www.cellublue.com;
„Sprzedającego” definiuje się spółkę KYRENA SARL prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem strony www.cellublue.com;
„Warunki” definiuje się poniższe ogólne warunki umowy sprzedaży;
„Polskim sklepem” definiuje się zamówienia dokonywane w polskiej wersji językowej sklepu;
„Zamówienia” definiuje się zamówienia złożone w sklepie www.cellublue.com.

Artykuł 2: Dostępność artykułów

Nasze artykuły są proponowane według limitów dostępnych zapasów w magazynach.

Jeżeli zamówiony przez kupującego produkt nie jest dostępny w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym niezwłocznie kupującego.

Jeżeli uzupełnianie magazynów przedłuża się w sposób anormalny albo staje się niemożliwe, sprzedający może spróbować zamienić wybrany produkt przez inny – o takim samym działaniu, w tej samej lub wyższej cenie od produktu zakupionego przez kupującego i będącego niedostępnym na chwilę obecną.

Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie dokonać zmiany produktu na inny, dokonuje on anulowania złożonego zamówienia – kwota zamówienia zostaje zwrócona w całości na konto Kupującego.

Artykuł 3: Zamówienia

Zamówienia mogą być składane poniższą drogą:

Przez internet: www.CelluBlue.com

Wszystkie zamówienia złożone przez internet są potwierdzane przez Cellublue / KYRENA drogą e-mailową, w sytuacji w której Kupujący udostępnił Sprzedającemu swój adres e-mailowy. Dla najlepszego obserwowania złożonego zamówienia, Sprzedający stanowczo poleca podanie adresu e-mailowego podczas procesu składania zamówienia.

W przypadku, kiedy zamówienie zostało złożone oraz płatność potwierdzona, nie ma możliwości modyfikacji złożonego zamówienia (tzn. jego zawartości, adresu wysyłki). W drodze wyjątku można spróbować zmienić parametry zamówienia kontaktując się pod tym formularzem zgłoszeniowym: link.

Artykuł 4: Cena

Ceny podane w polskim sklepie, podane są w złotych polskich i są wyrażone w brutto tzn. zawierają wszelkie podatki oraz daniny publiczne należne w związku z zakupem produktu.
Podatek VAT zostaje naliczony zawsze w momencie złożenia zamówienia.

Ceny podane w sklepie mogą być modyfikowane w każdym momencie bez uprzedzenia.
Za każdym razem cena produktu jest księgowana według jej obecnego stanu widocznego na stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia.

Podczas składania zamówienia do kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej, opłaty cłowe oraz lokalne podatki podlegają opłacie przez Kupującego. Wszelka odpowiedzialność za ten fakt spoczywa na Kupującym.

Wszystkie zamówienia składane w polskim sklepie niezależnie od lokalizacji ich złożenia są płacone w polskich złotych lub w euro.

Oferty promocyjne i/lub promocje dostępne na stronie internetowej nie kumulują się z kodami promocyjnymi, które mogły zostać dostarczone kupującemu.

Artykuł 5: Płatność

Płatność za zakupy dokonane w naszym sklepie jest realizowana za pomocą kart płatniczych z systemów: CB, E-CARTEBLEUE, Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, przy obiorze przesyłki gotówką u kuriera, za pomocą PayPal albo poprzez przelewy bankowe.

Płatności dynamiczne

Dostawcą płatności dynamicznych (m.in. BLIK oraz przelewów expresowych) jest Krajowy Integrator Płatności S.A, właściciel marki tpay.com, z siedzibą przy ulicy św. Marcina 73/6 w Poznaniu. Płatności dynamiczne dokonywane są w polskich złotych.

Karty Płatnicze

Płatność kartami płatniczymi jest całkowicie bezpieczna. KYRENA / CELLUBLUE korzysta z systemu SSL (Secure Socket Layers): wszystkie dane podawane przez kupującego są szyfrowane i w bezpieczny sposób przesyłane do naszego centrum zamówień. Dane personalne klientów nigdy nie są publicznie udostępnianie. Ikona kłódki umieszczonej obok adresu internetowego cellublue.com w oknie przeglądarki potwierdza tryb bezpieczeństwa.

Wartość za zamówienia dokonywane kartami płatniczymi jest księgowana w dniu wysyłki zamówienia (tylko produkty wysłane są zafakturowane). W przypadku zamówienia z wieloma produktami Sprzedający pozostawia sobie możliwość rozdzielenia zamówienia na różne wysyłki. W takim przypadku koszty wysyłki zostają naliczone Kupującemu jedynie jeden raz (za jedną przesyłkę).

Płatność kartami płatniczymi dokonywana jest w euro a nie w polskich złotych. Może więc okazać się, że poszczególne banki naliczą w związku z tym dodatkowe opłaty, które powinny zostać poniesione całkowicie przez Kupującego.

PayPal

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej, do zamówień opłaconych za pomocą metody Paypal doliczone zostaje 2% opłaty dodatkowej (bazowane na całkowitej wartości zamówienia). Płatności PayPal dokonywane są w polskich złotych.

Płatność przy odbiorze

Wybierając metodę płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze) Kupujący zobowiązuje się opłacić złożone zamówienie u kuriera w gotówce. Kupujący powinien przygotować wyliczoną kwotę pobrania przed przyjazdem kuriera. W przypadku, jeżeli Kupujący odmówi zapłaty i przyjęcia przesyłki, sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa mogące obciążyć kosztami transportu Kupującego.

Artykuł 6 : Dostawa

Produkty są dostarczone na adres podany w formularzu zamówienia w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Większość zamówień dostarczana jest pomiędzy 48 – 72 godzinami od momentu złożenia zamówienia. Dla zapewnienia bezproblemowej dostawy, doradzamy podanie adresu pod którym zamówienie możesz zostać odebrane w godzinach 9:00 – 18:00.

Wszystkie wysyłki poza terytorium Unii Europejskiej są dokonywane na odpowiedzialność klienta. Na Kupującym spoczywają wszelkie zobowiązania prawne i opłaty wynikające z dostarczenia zamówienia. Opłata ewentualnego cła spoczywa tylko i wyłącznie na Kupującym.

W przypadku zastrzeżeń do odebranego zamówienia (przesyłka uszkodzona, już otwarta etc.) wszystkie reklamacje powinny być zaadresowane w przeciągu 48 godzin do Sprzedającego. Kupujący powinien poinformować również przewoźnika zgodnie z jego własnymi wewnętrznymi procedurami. Po potwierdzeniu takiego przypadku, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu towaru zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 7.

KYRENA/CELLUBLUE nie poczuwa się do odpowiedzialności za ewentualne błędy dokonane przez Klientów podczas wprowadzania adresu wysyłki (a w związku z tym również brak możliwości doręczenia, opóźnienie w doręczeniu bądź zwrot przesyłki).

W przypadku wszelkich wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem obsługi klienta przez formularz. lub adres e-mail: [email protected]

Artykuł 7: Zwrot możliwy w przeciągu 14 dni

Jeżeli produkt, który został zakupiony przez Kupującego nie spełnia jego satysfakcji, może on zdecydować o jego zwrocie do Sprzedającego.

W terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia Kupujący posiada możliwość zwrotu produktów według następujących zasad:

Kupujący zobowiązany jest poinformować KYRENA / CELLUBLUE o zamiarze zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki korzystając z specjalnego formularza dostępnego tutaj.

Produkty zwrócone przez Kupującego muszą być nieużywane, wysłane razem z fakturą dotyczącą zwracanych artykułów (można ją wydrukować z naszego panelu internetowego), w oryginalnym opakowaniu (tzn. takim, w którym zostało dostarczone przez Sprzedającego). Produkty zwrócone powinny zostać wysłane w terminie 14 dni od daty poinformowania Sprzedającego o tym fakcie.

Kupujący może zwrócić produkty nieodpłatnie, z wyjątkiem kosztów przesyłki zwrotnej. KYRENA / CELLUBLUE zobowiązuje się zwrócić wartość zwracanego zamówienia (tzn. za wyłącznie zwracane produkty, w tym również koszty wysyłki od Sprzedającego do Kupującego) w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o woli zwrotu zakupionych produktów.

KYRENA/CELLUBLUE może opóźnić zwrot środków za zwracane zamówienie do czasu otrzymania zwracanych produktów, bądź otrzymania potwierdzenia o ich wysłaniu.

Opisany w Artykule 7 system zwrotów nie dotyczy produktów, które były już używane po ich otrzymaniu przez Kupującego, a więc ze względów higienicznych oraz ochrony zdrowia nie mogą być redystrybuowane do innego Kupującego.

Niezależnie od gwarancji udzielonej przez spółkę KYRENA / CELLUBLUE, Sprzedający uznaje gwarancje krajowe i Unii Europejskiej wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- Sprzedający udziela gwarancji na wymianę produktów posiadających wadę (ukrytą, o której Kupujący nie mógł wiedzieć), która uniemożliwia korzystanie z produktu w celu, w jakim został zaprojektowany.
- Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć sprzedawany produkt w stanie odpowiadającym warunkom umowy oraz odpowiada także za jego sposób pakowania.
- Towar sprzedawany powinien być czysty i zgodny z opisem przedstawionym przez Sprzedającego.

KYRENA/CELLUBLUE respektuje prawo obowiązujące w Republice Francuskiej oraz Unii Europejskiej.

Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową (platforma ODR) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artykuł 7.1: Odstępstwa oraz produkty w formie cyfrowej - pobrane

Opisany w Artykule 7 system zwrotów nie dotyczy produktów, które były już używane po ich otrzymaniu przez Kupującego, a więc ze względów higienicznych oraz ochrony zdrowia nie mogą być redystrybuowane do innego Kupującego.

W przypadku produktów cyfrowych, tzn. pobranych z strony internetowej: uznaje się, że te produkty zostały już „użyte” z chwilą ich pobrania z strony internetowej KYRENA / CELLUBLUE.

Artykuł 8: Informacje prawne

KYRENA / CELLUBLUE dokłada wszelkich starań do zachowania prywatności swoich klientów podczas przetwarzania danych. KYRENA / CELLUBLUE nie przechowuje nigdy żadnych danych dotyczących kart bankowych.

Artykuł 9: odpowiedzialność wyłączona

Nazwy, nazwy strony oraz zdjęcia produktów prezentowane w bazach danych strony www.cellublue.com zostały wprowadzone przez edytorów i podwykonawców. KYRENA / CELLUBLUE nie jest odpowiedzialna za treść dzieł i nie poczuwa się do odpowiedzialności względem klientów.

Produkty proponowane w sklepie odpowiadają aktualnym wymogom prawa Republiki Francuskiej i Unii Europejskiej. KYRENA / CELLUBLUE wyłącza wszelką odpowiedzialność w przypadku, kiedy produkty nie spełniają lokalnych przepisów prawa w kraju wysyłki (poza Francją).

Odpowiedzialność KYRENA / CELLUBLUE jest wyłączona w przypadku, kiedy zamówienie nie może być zrealizowane ze względów braku magazynowych, niedostępności produktów, strajku generalnego lub częściowego w firmach podwykonawców odpowiedzialnych za wysyłkę, w przypadku siły wyższej takiej jak pożar, powódź etc.

Poza wyjątkiem w którym spółka KYRENA / CELLUBLUE wiedziała i nie podjęła wystarczających środków w celu zapobiegnięcia treści nielegalnych zgodnie z obowiązującym prawem, KYRENA / CELLUBLUE nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za linki hypertextes odsyłające.

Spółka KYRENA / CELLUBLUE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie korzystanie z produktów niezgodnie z dołączonym opisem i ich przeznaczeniem.

Spółka KYRENA / CELLUBLUE stanowczo zaleca przestrzeganie instrukcji korzystania z sprzedawanych przez nią produktów zgodnie z opisem dostępnym na etykietach/dołączonym do opakowania. Dotyczy to również okresu przydatności produktów.

W przypadku wystąpienia efektów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktów, zachować produkt w celu ewentualnego postępowania oraz zwrócić się do specjalisty (lekarza). Prosimy także o poinformowanie nas o wszelkich tego typu przypadkach poprzez nasz formularz zgłoszeniowy.

Artykuł 10: Własność intelektualna Cellublue

Cała zawartość strony, w tym m.in. tekst, zdjęcia, ilustracje, zdjęcia przerobione są chronione prawem autorskim na całym świecie. W związku z tym i zgodnie z prawem autorskim, z treści dostępnych na stronie cellublue.com można korzystać wyłącznie na użytek prywatny, zgodnie z obowiązującym prawem.

Nazwy własne, marki oraz znaki własne produktów KYRENA / CELLUBLUE są chronione w imieniu prawa marek. Powielanie w całości lub w części wymaga pisemnej zgody KYRENA / CELLUBLUE.

Nieprzestrzeganie praw przysługujących KYRENA / CELLUBLUE naraża ich autora na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w odniesieniu do la contrefaçon de droits d'auteur (article L. 335-1 et suivants), de droit de marques (article L. 716-1 et suivants) que par le Code civil en matière de responsabilité civile (article 9, articles 1382 et suivants).

Artykuł 11 : Postępowania

W przypadku postępowania procesowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zastosowanie mają przepisy prawa francuskiego. Zachęcamy do znalezienia polubownego wyjaśnienia sprawy kontaktując się z naszym serwisem obsługi klienta.

Artykuł 12: Akceptacja przez klienta

Klikając w przycisk „Potwierdź zamówienie”, kupujący potwierdza zapoznanie się z poniższymi warunkami umowy sprzedaży i potwierdza swoje zamówienie. Wszelkiego rodzaju dane zapisywane przez KYRENA/CELLUBLUE mogą stanowić dowód operacji wykonanych przez klienta oraz dokonanych przez niego transakcji finansowych.

KYRENA SARL
ADRES SIEDZIBY: 231, rue Saint Honoré - 75001 PARIS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał wpłacony w całości: 10000€
Zarejestrowana pod numerem 49885064300012

[email protected]

Dostawca host:

ILIONA
231, rue Saint Honoré
75001 PARIS

Dyrektor :

Ugo PARSI - właściciel